Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemi gjeoportal lokal, Web GIS, për Bashkinë Durrës

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

120.391 €

Kosto në lekë

14.952.600 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 20 Maj 2016, nëpërmjet programit të financimit të Shqipëria Digjitale (inovacion dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit).

Lloji i projekteveprojekte dixhitale
BashkiaDurrës
InvestitorëtBashkia Durrës
Kontraktorët
Kompani teknologjieC.C.S.
Vendndodhja e projektit