Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rritja e sigurisë fizike dhe dixhitale në shkolla të arsimit të mesëm, ndërtimi i platformës multidimensionale të komunikimit 3.839.034 € 476.808.000 Lekë
2 Shtimi i 209 shërbimeve të reja elektronike për 18 institucione në portalin e-Albania sipas marrëveshjes me institucionet përfituese, Faza 1 2.933.333 € 364.320.000 Lekë
3 Krijimi i sistemit të të dhënave gjeohapësinore për mbështetjen e zhvillimit dhe menaxhimit rajonal, faza e parë 2.864.817 € 355.810.324 Lekë
4 Platforma Qeveritare e Ndërveprimit Riinxhinierim e modernizim të 51 proceseve të punës G2G, Zgjerim me 21 shërbime të reja elektronike G2G, G2C dhe G2B dhe shtimi i 6 shërbime të reja në portalin qeveritar e-albania.al. Versioni 1.0 2.814.780 € 349.595.726 Lekë
5 Riinxhinierim dhe shtim funksionalitetesh/shërbimesh në sistemin e prokurimit elektronik mbështetur nga një teknologji dhe infrastrukturë e re 1.529.532 € 189.967.835 Lekë
6 Sistemi multifunksional i qendërzuar i lejeve të ndërtimit, e-lejet 932.290 € 115.790.400 Lekë
7 Procesi i ri-inxhinierimit për Qendrën e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara 829.720 € 103.051.200 Lekë
8 Sistemi multifunksional "Smart City", Lungomare 511.024 € 63.469.200 Lekë
9 e-Ekzaminime - Sistemi i menaxhimit të radhës për ekzaminime të avancuara mjekësore 405.855 € 50.407.200 Lekë
10 Linearizimi financiar në institucionet e varësisë të Bashkisë së Tiranës 390.319 € 48.477.600 Lekë
11 Përmirëso qytetin 351.401 € 43.644.000 Lekë
12 Lidhja e komisariateve dhe DPPSH me rrjetin GovNet 350.000 € 43.470.000 Lekë
13 Implementimi i shërbimeve online të Ministrisë së Punëve të Jashtme 313.358 € 38.919.120 Lekë
14 Qyteti im (Bashkia Korçë, Bashkia Elbasan, Bashkia Përmet) 305.314 € 37.920.000 Lekë
15 Modernizimi i shërbimit të informimit të qytetarëve nëpërmjet dixhitalizimit dhe standartizimit të të dhënave gjeohapsinore të titujve të pronosisë dhe bizneseve të Bashkisë Durrës 222.222 € 27.600.000 Lekë
16 Projekt i monitorimi të ambientit në qytetin e Elbasanit 194.887 € 24.204.997 Lekë
17 Vlerësimi dhe hedhje e të dhënave gjeohapsinore ekzistuese në platformën e Sistemit Gjeografik të GIS 161.031 € 20.000.000 Lekë
18 Blerje pajisje TIK për menaxhimin e sporteleve nga ADISA - Loti Queue Management 133.140 € 16.536.000 Lekë
19 Sistemi gjeoportal lokal, Web GIS, për Bashkinë Durrës 120.391 € 14.952.600 Lekë
20 Ngritje e portalit administrativ dhe promovimit të atraksioneve kulturore-historike dhe turistike në Bashkinë e Fierit 117.872 € 14.639.670 Lekë
21 Implementimi i sistemit për njoftimin dhe konsultimin publik 113.908 € 14.147.328 Lekë
22 Platforma Web GIS për Bashkinë Korçë (teknika të avancuara replikimi) 104.348 € 12.960.000 Lekë
23 Informimi on-line i qytetarit dhe biznesit mbi detyrimet për taksat vendore, nëpërmjet implementimit të sistemit të taksave për Bashkinë Çorovodë dhe njësitë administrative të saj, si dhe infrakstruktura mbështetëse 100.029 € 12.423.600 Lekë
24 Administrimi financiar dhe menaxherial i Bashkisë Kolonjë dhe njësive administrative të saj 98.157 € 12.191.160 Lekë
25 Promovim dhe vendosje sportelesh dixhitale për portalin e-Albania (Faza pilot) 86.957 € 10.800.000 Lekë
26 Loti IV Blerje kompjuter, desktop, workstation, laptop 75.492 € 9.376.080 Lekë
27 Implementimi i sistemit të taksave dhe tarifave vendore për qytetarin dhe biznesin e Bashkisë Mallakastër 75.403 € 9.365.064 Lekë
28 Përdorimi i platformës "Cloud" për rritjen e efikasitetit në menaxhimin e burimeve njerëzore në administratën publike 72.242 € 8.972.469 Lekë
29 Platforma multifunksionale e informacionit për turistët dhe qytetarët përmes web, infokiosk dhe aplikacioni mobile (Bashkia Durrës, Bashkia Kavajë, Bashkia Krujë) 45.082 € 5.599.200 Lekë
30 Blerje pajisje TIK për menaxhimin e sporteleve nga ADISA - Loti Blerje Desktop, Laptop dhe Loti Pajisje Network dhe telefon 38.913 € 4.833.000 Lekë
31 Blerje pajisje TIK për menaxhimin e sporteleve nga ADISA - Loti Blerje Server 13.652 € 1.695.600 Lekë
32 Loti III Blerje printer, fotokopje, skaner 8.667 € 1.076.400 Lekë
33 Loti V Pajisje Networku 8.063 € 1.001.364 Lekë
34 Blerje pajisje TIK për menaxhimin e sporteleve nga ADISA - Loti Blerje Kamera, NVR, TV sets, Loti Blerje UPS s-600va, Loti Blerje Printer dhe Loti Blerje Projektor 6.232 € 774.048 Lekë
35 Loti I Blerje UPS 3.105 € 385.692 Lekë
36 Blerje pajisje TIK për menaxhimin e sporteleve nga ADISA - Loti Blerje Fotokopje 531 € 66.000 Lekë
Total: 20.171.101,00 2.505.250.877,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 projekte dixhitale 20.171.102 € 2.505.250.877 Lekë
Total: 20.171.102,00 2.505.250.877,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 12.053.960 € 1.497.101.774 Lekë
2 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 2.951.774 € 366.610.324 Lekë
3 Agjencia e Prokurimit Publik 1.529.532 € 189.967.835 Lekë
4 Qendra e ofrimit të shërbimeve publike të integruara 1.022.189 € 126.955.848 Lekë
5 Bashkia Vorë 672.055 € 83.469.200 Lekë
6 Bashkia Korçë 409.662 € 50.880.000 Lekë
7 Bashkia Tiranë 390.319 € 48.477.600 Lekë
8 Bashkia Durrës 387.696 € 48.151.800 Lekë
9 Bashkia Elbasan 194.887 € 24.204.997 Lekë
10 Departamenti i Administratës Publike 167.568 € 20.812.005 Lekë
11 Bashkia Fier 117.872 € 14.639.670 Lekë
12 Bashkia Çorovodë 100.029 € 12.423.600 Lekë
13 Bashkia Kolonjë 98.157 € 12.191.160 Lekë
14 Bashkia Mallakastër 75.403 € 9.365.064 Lekë
Total: 20.171.103,00 2.505.250.877,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 IkubInfo (technology company) 4.793.115 € 595.304.898 Lekë
2 INFOSOFT SYSTEMS (technology company) 4.364.545 € 542.076.438 Lekë
3 Advanced Business Solutions - ABS (technology company) 1.454.678 € 180.671.000 Lekë
4 Aerosistemi SRL (construction company) 1.432.409 € 177.905.162 Lekë
5 Hansa Luftbild Gmbh (construction company) 1.432.409 € 177.905.162 Lekë
6 FIRST (technology company) 1.279.678 € 158.936.000 Lekë
7 Communication Progress (technology company) 901.343 € 111.946.800 Lekë
8 INTECH + (technology company) 890.013 € 110.539.560 Lekë
9 FASTECH (technology company) 882.635 € 109.623.260 Lekë
10 DELOITTE ALBANIA (technology company) 829.720 € 103.051.200 Lekë
11 Tetra Solutions (technology company) 733.333 € 91.080.000 Lekë
12 SOFT & SOLUTION (technology company) 255.914 € 31.784.497 Lekë
13 LORENCO & CO (construction company) 222.222 € 27.600.000 Lekë
14 R & T (construction company) 175.000 € 21.735.000 Lekë
15 C.C.S. (technology company) 120.391 € 14.952.600 Lekë
16 Helius Systems (technology company) 109.128 € 13.553.664 Lekë
17 BNT ELECTRONICS (technology company) 84.690 € 10.518.480 Lekë
18 IMAGE & COMMUNICATIONS DEVELOPMENT (technology company) 56.954 € 7.073.664 Lekë
19 S & T Albania (technology company) 52.174 € 6.480.000 Lekë
20 ITirana (technology company) 45.082 € 5.599.200 Lekë
21 PC STORE (technology company) 38.913 € 4.833.000 Lekë
22 SYNAPSE ATS (technology company) 13.652 € 1.695.600 Lekë
23 SINTEZA CO (technology company) 3.105 € 385.692 Lekë
Total: 20.171.103,00 2.505.250.877,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve