Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rivitalizimi i sheshit publik para hyrjes së portit 4.603.087 € 571.703.448 Lekë
2 Rruga e re paralel me portin, Durrës 1.955.497 € 242.872.704 Lekë
3 Rikualifikim i hapësirave në të dyja anët e rrugës "Pavarësia" dhe sistemimet e rrugëve dalëse në plazh- Loti 1 1.837.933 € 228.271.305 Lekë
4 Realizimi i korsive të biçikletave, gjelbërimit dhe ndriçimit në rrugën “Pavarësia” 1.622.252 € 201.483.642 Lekë
5 Rikonceptim dhe rikonstruksion i shkollës së muzikës “Jani Kukuzeli”, Durrës 1.592.315 € 197.765.495 Lekë
6 Rikualifikim i sheshit “Liria” në qytetin e Durrësit 1.254.047 € 155.752.642 Lekë
7 Rikualifikim i fasadave në qytetin e Durrësit 1.226.523 € 152.334.102 Lekë
8 Rikualifikimi i hapësirave në të dy anët e rrugës "Pavarësia" - Loti II 842.839 € 104.680.590 Lekë
9 Ndërtimi i shkollës 9 vjeçare "Marie Kaculini", Durrës 831.870 € 103.318.260 Lekë
10 Rikualifikimi i hapësirave midis kuartallit nga rruga "Skënderbej" deri në rrugën "Mars 91" e hapësira deri tek rruga e Portit, si dhe sistemimi i ujërave të bardha deri tek Ura e Dajlanit, Faza 1 744.759 € 92.499.090 Lekë
11 Rikualifikimi i hapësirave midis Kuartallit nga rruga "Skënderbej" deri në rrugën "Mars 91" e hapësira deri tek rruga e Portit, si dhe sistemimi i ujërave të bardha deri tek Ura e Dajlanit, Faza 2 744.759 € 92.499.090 Lekë
12 Ndërtimi i rrugës mbi kanalin K-192, trotuar dhe ndriçim (segmenti nga ish baza e hekurudhës deri në Stacionin Iliria Plazh) 728.928 € 90.532.800 Lekë
13 Rikonstruksioni i mbikalimeve në Plepa dhe tek Ura e Dajlanit 649.694 € 80.692.025 Lekë
14 Rikonstruksion dhe shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën "14 Nëntori" 635.045 € 78.872.644 Lekë
15 Rrugë mbi kanalin kullues, K-192, Plazh, Loti 1 592.774 € 73.622.568 Lekë
16 Rikualifikimi i Nënkalimit dhe Rotondës tek Ura e Dajlanit dhe në Plepa, Durrës 575.878 € 71.524.025 Lekë
17 Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Armath, Manëz 330.086 € 40.996.697 Lekë
18 Rikonstruksion i pishinës publike 318.842 € 39.600.120 Lekë
19 Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare “Jusuf Puka”, Durrës 298.866 € 37.119.193 Lekë
20 Rikonstruksion i rrugës "Juba" 257.127 € 31.935.168 Lekë
21 Rikonstruksion i rrugës "Erë Pranvere", Lgj 18, ish Keneta 247.902 € 30.789.416 Lekë
22 Rikonstruksion i rrugës "Porto Romano" 246.859 € 30.659.940 Lekë
23 Rikonstruksion i rrugës "Jezerca" 245.759 € 30.523.220 Lekë
24 Rikonstruksion i rrugës "Tahsim Këllici" 235.643 € 29.266.884 Lekë
25 Rikonstruksion i rrugës "Rinia Durrsake" 230.706 € 28.653.660 Lekë
26 Modernizimi i shërbimit të informimit të qytetarëve nëpërmjet dixhitalizimit dhe standartizimit të të dhënave gjeohapsinore të titujve të pronosisë dhe bizneseve të Bashkisë Durrës 222.222 € 27.600.000 Lekë
27 Rikonstruksion i rrugës "Sulejman Pitarka" 205.557 € 25.530.180 Lekë
28 Rikonstruksion i rrugës "Bajram Curri" 184.935 € 22.968.948 Lekë
29 Projekti "Shkolla, qendër komunitare": Rikualifikimi i hapsirave sportive të 4 shkollave të qytetit të Durrësit 154.925 € 19.241.718 Lekë
30 Sistemi gjeoportal lokal, Web GIS, për Bashkinë Durrës 120.391 € 14.952.600 Lekë
31 Rikonstruksion i rrugës "Durrës në Shekuj" 54.926 € 6.821.760 Lekë
32 Platforma multifunksionale e informacionit për turistët dhe qytetarët përmes web, infokiosk dhe aplikacioni mobile (Bashkia Durrës, Bashkia Kavajë, Bashkia Krujë) 45.082 € 5.599.200 Lekë
33 Rikonstruksion i rrugës "Polumbari" 42.418 € 5.268.360 Lekë
Total: 23.880.446,00 2.965.951.494,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 10.181.749 € 1.264.573.170 Lekë
2 sheshe 5.857.134 € 727.456.090 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 3.843.108 € 477.314.007 Lekë
4 rikualifikime urbane 2.065.396 € 256.522.205 Lekë
5 fasada 1.226.523 € 152.334.102 Lekë
6 projekte dixhitale 387.696 € 48.151.800 Lekë
7 projekte rekreacioni 318.842 € 39.600.120 Lekë
Total: 23.880.448,00 2.965.951.494,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Durrës 23.880.447 € 2.965.951.494 Lekë
Total: 23.880.447,00 2.965.951.494,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Everest (kompani ndërtimi) 4.979.546 € 618.459.607 Lekë
2 Fusha (kompani ndërtimi) 4.112.693 € 510.796.428 Lekë
3 Eurondërtim 2000 (kompani ndërtimi) 1.478.564 € 183.637.593 Lekë
4 BEAN (kompani ndërtimi) 1.023.467 € 127.114.549 Lekë
5 Beladi (kompani ndërtimi) 937.346 € 116.418.366 Lekë
6 Arkonstudio (kompani ndërtimi) 932.548 € 115.822.486 Lekë
7 2T (kompani ndërtimi) 906.972 € 112.645.890 Lekë
8 Besta (kompani ndërtimi) 842.839 € 104.680.590 Lekë
9 Kronos Konstruksion (kompani ndërtimi) 733.071 € 91.047.420 Lekë
10 A.L-ASFALT (kompani ndërtimi) 702.760 € 87.282.803 Lekë
11 AGRI Construksion (kompani ndërtimi) 701.919 € 87.178.350 Lekë
12 Varaku E (kompani ndërtimi) 529.114 € 65.715.933 Lekë
13 RAJLI NDERTIM (kompani ndërtimi) 467.159 € 58.021.117 Lekë
14 Boshnjaku B (kompani ndërtimi) 444.385 € 55.192.615 Lekë
15 ALB KORCA 2002 (kompani ndërtimi) 383.919 € 47.682.683 Lekë
16 ERAL (kompani ndërtimi) 383.919 € 47.682.683 Lekë
17 Liqeni VII (kompani ndërtimi) 362.319 € 45.000.000 Lekë
18 Alb Building (kompani ndërtimi) 362.319 € 45.000.000 Lekë
19 Murati (kompani ndërtimi) 303.799 € 37.731.829 Lekë
20 K A C D E D J A (kompani ndërtimi) 299.570 € 37.206.630 Lekë
21 Kacadeja (kompani ndërtimi) 299.570 € 37.206.630 Lekë
22 SKEDA (kompani ndërtimi) 257.127 € 31.935.168 Lekë
23 KOMBEAS (kompani ndërtimi) 230.706 € 28.653.660 Lekë
24 LORENCO & CO (kompani ndërtimi) 222.222 € 27.600.000 Lekë
25 Shkelqimi 07 (kompani ndërtimi) 197.591 € 24.540.856 Lekë
26 SPEKTRI (kompani ndërtimi) 197.591 € 24.540.856 Lekë
27 Beqiri (kompani ndërtimi) 197.591 € 24.540.856 Lekë
28 Erald G (mbikëqyrës punimesh) 146.155 € 18.152.400 Lekë
29 Guri Ndertim (kompani ndërtimi) 123.951 € 15.394.708 Lekë
30 Ndrekaj (kompani ndërtimi) 123.951 € 15.394.708 Lekë
31 ERGES MAT (kompani ndërtimi) 122.879 € 15.261.610 Lekë
32 C.C.S. (kompani teknologjie) 120.391 € 14.952.600 Lekë
33 Arkonstudio (mbikëqyrës punimesh) 120.242 € 14.934.000 Lekë
34 Vllaznia (kompani ndërtimi) 102.779 € 12.765.090 Lekë
35 Euro Alb (kompani ndërtimi) 83.686 € 10.393.817 Lekë
36 Bami (kompani ndërtimi) 77.463 € 9.620.859 Lekë
37 SPHAERA (kompani projektuese) 73.816 € 9.168.000 Lekë
38 InfraKonsult (kompani projektuese) 71.019 € 8.820.539 Lekë
39 Caushi (kompani ndërtimi) 48.672 € 6.045.060 Lekë
40 ITirana (kompani teknologjie) 45.082 € 5.599.200 Lekë
41 Dea Studio (kompani projektuese) 38.241 € 4.749.521 Lekë
42 Rean-95 (mbikëqyrës punimesh) 32.686 € 4.059.564 Lekë
43 Ave Consulting (kompani projektuese) 24.106 € 2.994.000 Lekë
44 NORD - COMAT (mbikëqyrës punimesh) 23.376 € 2.903.340 Lekë
45 Margarita Kodra (kolaudim) 6.618 € 821.982 Lekë
46 Novatech Studio (mbikëqyrës punimesh) 4.709 € 584.898 Lekë
Total: 23.880.448,00 2.965.951.494,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve