Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemim-asfaltim rrugë Blloku i poshtëm, lagjja “Gjeologu”

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

188.256 €

Kosto në lekë

23.381.340 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaBulqizë
InvestitorëtBashkia Bulqizë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiKral
Mbikëqyrës punimeshHajredin Murgu
Vendndodhja e projektit