Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Pedonalja e qytetit dhe Unaza e Poshtme, Bulqizë 817.638 € 101.550.698 Lekë
2 Qendra e Qytetit të ri, sheshi para ish-Këshillit të Rrethit, Bulqizë 194.956 € 24.213.546 Lekë
3 Sistemim-asfaltim rrugë Blloku i poshtëm, lagjja “Gjeologu” 188.256 € 23.381.340 Lekë
Total: 1.200.850,00 149.145.584,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 817.638 € 101.550.698 Lekë
2 sheshe 194.956 € 24.213.546 Lekë
3 rrugë 188.256 € 23.381.340 Lekë
Total: 1.200.850,00 149.145.584,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Bulqizë 1.200.850 € 149.145.584 Lekë
Total: 1.200.850,00 149.145.584,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Gjoka Konstruksion (kompani ndërtimi) 817.638 € 101.550.698 Lekë
2 Kral (kompani ndërtimi) 188.256 € 23.381.340 Lekë
3 BE-IS (kompani ndërtimi) 148.167 € 18.402.295 Lekë
4 ALB-KON (kompani ndërtimi) 46.789 € 5.811.251 Lekë
5 Erald G (mbikëqyrës punimesh) Lekë
6 Hajredin Murgu (mbikëqyrës punimesh) Lekë
Total: 1.200.850,00 149.145.584,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve