Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksioni i sheshit "Rilindja", Bashkia Ersekë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

470.003 €

Kosto në lekë

58.374.400 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevesheshe
BashkiaKolonjë
InvestitorëtBashkia Ersekë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiAS SHPK
Vendndodhja e projektit