Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Pikë turistike vrojtimi në Porto Palermo - Blerje Dylbish (Projekte Riviera)

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

4.618 €

Kosto në lekë

573.600 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Shkurt 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevetë tjera
BashkiaProjekt Kombëtar
InvestitorëtKëshilli i Qarkut Vlorë
Kontraktorët
Kompani teknologjieTRINITY TRADE COMPANY
Vendndodhja e projektit