Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rritja e sigurisë fizike dhe dixhitale në shkolla të arsimit të mesëm, ndërtimi i platformës multidimensionale të komunikimit 3.839.034 € 476.808.000 Lekë
2 Shtimi i 209 shërbimeve të reja elektronike për 18 institucione në portalin e-Albania sipas marrëveshjes me institucionet përfituese, Faza 1 2.933.333 € 364.320.000 Lekë
3 Krijimi i sistemit të të dhënave gjeohapësinore për mbështetjen e zhvillimit dhe menaxhimit rajonal, faza e parë 2.864.817 € 355.810.324 Lekë
4 Platforma Qeveritare e Ndërveprimit Riinxhinierim e modernizim të 51 proceseve të punës G2G, Zgjerim me 21 shërbime të reja elektronike G2G, G2C dhe G2B dhe shtimi i 6 shërbime të reja në portalin qeveritar e-albania.al. Versioni 1.0 2.814.780 € 349.595.726 Lekë
5 Lidhja e rrrugës Trans-Ballkanike me superstradën Fier-Vlorë 2.788.641 € 346.349.261 Lekë
6 Riinxhinierim dhe shtim funksionalitetesh/shërbimesh në sistemin e prokurimit elektronik mbështetur nga një teknologji dhe infrastrukturë e re 1.529.532 € 189.967.835 Lekë
7 Rehabilitim i gjelbërimit anësor dhe hyrje-daljeve në qendrat e banuara në segmentin Levan-Kakavijë 1.237.352 € 153.679.111 Lekë
8 Rehabilitimi i Rrugës Transballkanike, fazat I dhe II, si dhe kryerja e punimeve për sistemin e ndriçimit, gjelbërimit dhe trotuareve të Rrugës Transballkanike 1.140.892 € 141.698.842 Lekë
9 Ndërhyrje për rehabilitimin urban dhe gjelbërimin përgjatë segmentit "Plepa në Durrës deri Hyrje Vlorë" 1.103.143 € 137.010.299 Lekë
10 Sistemi multifunksional i qendërzuar i lejeve të ndërtimit, e-lejet 932.290 € 115.790.400 Lekë
11 Procesi i ri-inxhinierimit për Qendrën e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara 829.720 € 103.051.200 Lekë
12 Rehabilitim i gjelberimit anësor dhe vend-qendrimeve te perkohshmE, segmenti rrugor Lushnje - Berat, Loti 2 507.831 € 63.072.622 Lekë
13 e-Ekzaminime - Sistemi i menaxhimit të radhës për ekzaminime të avancuara mjekësore 405.855 € 50.407.200 Lekë
14 Përmirëso qytetin 351.401 € 43.644.000 Lekë
15 Lidhja e komisariateve dhe DPPSH me rrjetin GovNet 350.000 € 43.470.000 Lekë
16 Ndërtim i qendrës sportive për sportin "Rafting" (Projekte Riviera) 347.005 € 43.098.072 Lekë
17 Projekt i zgjerimit të rrugës së Doganës "Morinë" (Projekte Riviera) 314.483 € 39.058.736 Lekë
18 Implementimi i shërbimeve online të Ministrisë së Punëve të Jashtme 313.358 € 38.919.120 Lekë
19 Rehabilitim i gjelberimit anësor dhe vendqendrimeve te perkohshme segmenti rrugor Lushnje - Berat, Loti 3 308.058 € 38.260.806 Lekë
20 Rehabilitim i gjelberimit anesor dhe vend-qendrimeve te perkohshme, segmenti rrugor Lushnje - Berat, Loti 1 221.805 € 27.548.191 Lekë
21 Hartimi i projekt-ideve dhe projekteve të zbatimit për transformim dhe përmirësim të hapësirës urbane në korridorin Tiranë- Durrës Loti II 175.896 € 21.846.240 Lekë
22 Blerje pajisje TIK për menaxhimin e sporteleve nga ADISA - Loti Queue Management 133.140 € 16.536.000 Lekë
23 Pikë panoramike dhe sportive në Llogara (Projekte Riviera) 131.999 € 16.394.222 Lekë
24 Hartimi i projekt-ideve dhe projekteve të zbatimit për transformim dhe përmirësim të hapësirës urbane në rajonin e Bregdetit të Jugut Loti I 115.325 € 14.323.386 Lekë
25 Hartimi i projekt-ideve dhe projekteve të zbatimit për transformim dhe përmirësim të hapësirës urbane në rajonin e Bregdetit të Jugut Loti III 115.222 € 14.310.600 Lekë
26 Projekti i ujësjellësit të fshatit Manastir - Vazhdim 114.655 € 14.240.132 Lekë
27 Implementimi i sistemit për njoftimin dhe konsultimin publik 113.908 € 14.147.328 Lekë
28 Hartimi i projekt-ideve dhe projekteve të zbatimit për transformim dhe përmirësim të hapësirës urbane në rajonin e Bregdetit të Jugut Loti II 95.827 € 11.901.700 Lekë
29 Rikonstruksioni i rrugës së Gjirit të Lalzit (asfaltimi i rrugës Maminas, Shën Pjetër-Bregdet) 90.444 € 11.233.188 Lekë
30 Hartimi i projekt-ideve dhe projekteve të zbatimit për transformim dhe përmirësim të hapësirës urbane në korridorin Tiranë- Durrës Loti I 88.174 € 10.951.200 Lekë
31 Hartimi i projekt-ideve dhe projekteve të zbatimit për transformim dhe përmirësim të hapësirës urbane në korridorin Tiranë- Durrës Loti III 87.948 € 10.923.120 Lekë
32 Promovim dhe vendosje sportelesh dixhitale për portalin e-Albania (Faza pilot) 86.957 € 10.800.000 Lekë
33 Loti IV Blerje kompjuter, desktop, workstation, laptop 75.492 € 9.376.080 Lekë
34 Përdorimi i platformës "Cloud" për rritjen e efikasitetit në menaxhimin e burimeve njerëzore në administratën publike 72.242 € 8.972.469 Lekë
35 Krijimi i një shtegu trekking në kanionin e Gjipesë (Projekte Riviera) 72.141 € 8.959.851 Lekë
36 Blerje pajisje TIK për menaxhimin e sporteleve nga ADISA - Loti Blerje Desktop, Laptop dhe Loti Pajisje Network dhe telefon 38.913 € 4.833.000 Lekë
37 Rikonstruksion i sallës së lëvizjes skenike dhe pajisja me mjete e pajisje mësimore, mbështetëse 35.021 € 4.349.670 Lekë
38 Blerje pajisje TIK për menaxhimin e sporteleve nga ADISA - Loti Blerje Server 13.652 € 1.695.600 Lekë
39 Loti III Blerje printer, fotokopje, skaner 8.667 € 1.076.400 Lekë
40 Loti V Pajisje Networku 8.063 € 1.001.364 Lekë
41 Blerje pajisje TIK për menaxhimin e sporteleve nga ADISA - Loti Blerje Kamera, NVR, TV sets, Loti Blerje UPS s-600va, Loti Blerje Printer dhe Loti Blerje Projektor 6.232 € 774.048 Lekë
42 Pikë turistike vrojtimi në Porto Palermo - Blerje Dylbish (Projekte Riviera) 4.618 € 573.600 Lekë
43 Loti I Blerje UPS 3.105 € 385.692 Lekë
44 Blerje pajisje TIK për menaxhimin e sporteleve nga ADISA - Loti Blerje Fotokopje 531 € 66.000 Lekë
Total: 26.821.502,00 3.331.230.635,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 projekte dixhitale 17.725.022 € 2.201.447.786 Lekë
2 rrugë 4.334.461 € 538.340.027 Lekë
3 projekte gjelbërimi 3.378.189 € 419.571.029 Lekë
4 rikualifikime urbane 678.392 € 84.256.246 Lekë
5 të tjera 555.763 € 69.025.745 Lekë
6 ujësjellës dhe kanalizime 114.655 € 14.240.132 Lekë
7 kopshte dhe shkolla 35.021 € 4.349.670 Lekë
Total: 26.821.503,00 3.331.230.635,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 12.053.960 € 1.497.101.774 Lekë
2 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 11.804.475 € 1.466.115.830 Lekë
3 Agjencia e Prokurimit Publik 1.529.532 € 189.967.835 Lekë
4 Qendra e ofrimit të shërbimeve publike të integruara 1.022.189 € 126.955.848 Lekë
5 Këshilli i Qarkut Vlorë 208.757 € 25.927.673 Lekë
6 Departamenti i Administratës Publike 167.568 € 20.812.005 Lekë
7 Universiteti i Arteve 35.021 € 4.349.670 Lekë
Total: 26.821.502,00 3.331.230.635,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 IkubInfo (technology company) 4.487.801 € 557.384.898 Lekë
2 INFOSOFT SYSTEMS (technology company) 3.973.083 € 493.456.944 Lekë
3 Advanced Business Solutions - ABS (technology company) 1.454.678 € 180.671.000 Lekë
4 Aerosistemi SRL (construction company) 1.432.409 € 177.905.162 Lekë
5 Hansa Luftbild Gmbh (construction company) 1.432.409 € 177.905.162 Lekë
6 FIRST (technology company) 1.279.678 € 158.936.000 Lekë
7 Arifaj (construction company) 1.140.892 € 141.698.842 Lekë
8 GARDEN LINE (design company) 1.103.143 € 137.010.299 Lekë
9 AlbGarden (design company) 1.037.694 € 128.881.619 Lekë
10 INTECH + (technology company) 890.013 € 110.539.560 Lekë
11 DELOITTE ALBANIA (technology company) 829.720 € 103.051.200 Lekë
12 FASTECH (technology company) 782.631 € 97.202.760 Lekë
13 Tetra Solutions (technology company) 733.333 € 91.080.000 Lekë
14 SMO Union (construction company) 697.160 € 86.587.316 Lekë
15 Liqeni (construction company) 697.160 € 86.587.315 Lekë
16 Grand Konstruksion M (construction company) 697.160 € 86.587.315 Lekë
17 Shkelqimi 07 (construction company) 697.160 € 86.587.315 Lekë
18 Green Farm (design company) 618.676 € 76.839.556 Lekë
19 Fusha (construction company) 618.676 € 76.839.555 Lekë
20 R & T (construction company) 522.005 € 64.833.072 Lekë
21 Denis 05 (construction company) 157.241 € 19.529.368 Lekë
22 XHAST SHPK (construction company) 157.241 € 19.529.368 Lekë
23 Avduli (construction company) 127.374 € 15.819.855 Lekë
24 Dogma (construction company) 87.948 € 10.923.120 Lekë
25 Studio B&L (construction company) 87.948 € 10.923.120 Lekë
26 BNT ELECTRONICS (technology company) 84.690 € 10.518.480 Lekë
27 MANE SHPK (construction company) 69.310 € 8.608.251 Lekë
28 ATELIER 4 (design company) 57.611 € 7.155.300 Lekë
29 Atena SRL (construction company) 57.611 € 7.155.300 Lekë
30 H A R M O N I A (construction company) 57.327 € 7.120.066 Lekë
31 G.P.G. Company (construction company) 57.327 € 7.120.066 Lekë
32 Helius Systems (technology company) 56.954 € 7.073.664 Lekë
33 IMAGE & COMMUNICATIONS DEVELOPMENT (technology company) 56.954 € 7.073.664 Lekë
34 Bureau Bas Smets (construction company) 47.913 € 5.950.850 Lekë
35 SON Engineering & Construction (construction company) 47.913 € 5.950.850 Lekë
36 Dea Studio (design company) 46.117 € 5.727.744 Lekë
37 THEOS (construction company) 45.222 € 5.616.594 Lekë
38 Sireta 2F (construction company) 45.222 € 5.616.594 Lekë
39 L'AUC as (construction company) 43.974 € 5.461.560 Lekë
40 PC STORE (technology company) 38.913 € 4.833.000 Lekë
41 CityForster Amsterdam (construction company) 38.442 € 4.774.462 Lekë
42 OpenFabric (construction company) 38.442 € 4.774.462 Lekë
43 SymbioticA (construction company) 38.442 € 4.774.462 Lekë
44 Kevin Construksion (construction company) 35.021 € 4.349.670 Lekë
45 Studio Associato di Architettura Piovene-Fabi (construction company) 29.391 € 3.650.400 Lekë
46 YellowOffice (construction company) 29.391 € 3.650.400 Lekë
47 ArchiSpace (construction company) 29.391 € 3.650.400 Lekë
48 SYNAPSE ATS (technology company) 13.652 € 1.695.600 Lekë
49 TRINITY TRADE COMPANY (technology company) 4.618 € 573.600 Lekë
50 SINTEZA CO (technology company) 3.105 € 385.692 Lekë
51 C.E.C GROUP (supervisory company) 2.565 € 318.600 Lekë
52 Derbi E (supervisory company) 2.143 € 266.183 Lekë
53 M.A.K Studio (supervisory company) 266 € 33.000 Lekë
54 Erald G (supervisory company) 169 € 21.000 Lekë
55 Margarita Kodra (colaudation) 169 € 21.000 Lekë
Total: 26.821.498,00 3.331.230.635,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve