Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Pikë panoramike dhe sportive në Llogara (Projekte Riviera) 131.999 € 16.394.222 Lekë
2 Krijimi i një shtegu trekking në kanionin e Gjipesë (Projekte Riviera) 72.141 € 8.959.851 Lekë
3 Pikë turistike vrojtimi në Porto Palermo - Blerje Dylbish (Projekte Riviera) 4.618 € 573.600 Lekë
Total: 208.758,00 25.927.673,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 të tjera 208.757 € 25.927.673 Lekë
Total: 208.757,00 25.927.673,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Këshilli i Qarkut Vlorë 208.757 € 25.927.673 Lekë
Total: 208.757,00 25.927.673,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Avduli (kompani ndërtimi) 127.374 € 15.819.855 Lekë
2 MANE SHPK (kompani ndërtimi) 69.310 € 8.608.251 Lekë
3 TRINITY TRADE COMPANY (kompani teknologjie) 4.618 € 573.600 Lekë
4 C.E.C GROUP (mbikëqyrës punimesh) 2.565 € 318.600 Lekë
5 Dea Studio (kompani projektuese) 2.143 € 266.184 Lekë
6 Derbi E (mbikëqyrës punimesh) 2.143 € 266.183 Lekë
7 M.A.K Studio (mbikëqyrës punimesh) 266 € 33.000 Lekë
8 Margarita Kodra (kolaudim) 169 € 21.000 Lekë
9 Erald G (mbikëqyrës punimesh) 169 € 21.000 Lekë
Total: 208.757,00 25.927.673,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve