Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Platforma Web GIS për Bashkinë Korçë (teknika të avancuara replikimi)

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

104.348 €

Kosto në lekë

12.960.000 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 20 Maj 2016, nëpërmjet programit të financimit të Shqipëria Digjitale (inovacion dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit).

Lloji i projekteveprojekte dixhitale
BashkiaKorçë
InvestitorëtBashkia Korçë
Kontraktorët
Kompani teknologjieHelius SystemsS & T Albania
Vendndodhja e projektit