Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtimi i kompleksit multifunksional, sportiv dhe kulturor 4.346.914 € 539.886.728 Lekë
2 Qendra polifunksionale dhe e shërbimeve 3.035.675 € 377.030.841 Lekë
3 Rikonstruksion urban i zonës përreth "Qytezës së femijëve", Korçë 2.989.560 € 371.303.408 Lekë
4 Rikonstruksion i qendrës dhe infrastrukturës rrugore dhe monumenteve të kulturës, Voskopojë 2.922.571 € 362.983.320 Lekë
5 Rikonstruksion i parkut “Rinia” 2.444.414 € 303.596.161 Lekë
6 Rikonstruksion i rrugës Gjon Buzuku, sheshi i poliklinikës, sheshi i pazarit, rruga e Mborjes, rruga e Ravonikut 2.275.414 € 282.606.454 Lekë
7 Restaurimi i pazarit të vjetër të Korçës, Loti 1, Loti 2 2.073.663 € 257.548.909 Lekë
8 Sheshi dhe rrugicat tek kulla “Panorama”, sheshi tek Teatri 1.941.964 € 241.191.892 Lekë
9 Restaurim i objekteve të pazarit Korçë, Loti 2 1.307.875 € 162.438.077 Lekë
10 Infrakstruktura e brendshme e qendrës për ruajtjen dhe promovimin e kulturës/ Muzeu i Artit Mesjetar 1.122.984 € 139.474.603 Lekë
11 Rikualifikimi urban i blloqeve të banimit, të lagjeve kryesore brenda unazës së qytetit të Korçës 792.805 € 98.466.359 Lekë
12 Rehabilitimi urban, ndriçim, gjelbërim, në zona të ndryshme në qytet 684.695 € 85.039.072 Lekë
13 Rikonstruksion i ish-godinës së fonderisë, si projekt katalizator për zhvillimin ekonomik rajonal 490.378 € 60.904.961 Lekë
14 Rikonstruksion i teatrit "A.Z.Çajupi" në Korçë 482.990 € 59.987.330 Lekë
15 Ndërtim i "Parkut japonez dhe kopshteve të komunitetit" 441.786 € 54.869.866 Lekë
16 Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare "Mësonjtorja e parë" 431.920 € 53.644.475 Lekë
17 Qendra për Mbrojtjen dhe Promovimin e Kulturës 396.964 € 49.302.893 Lekë
18 Shtesë shkolla 9-vjeçare "Stavri Themeli", Bashkia Korçë 347.131 € 43.113.677 Lekë
19 Rehabilitim i zonave informale (Lagjia 17 dhe 18, fundi i parkut Rinia) 311.338 € 38.668.186 Lekë
20 Qyteti im (Bashkia Korçë, Bashkia Elbasan, Bashkia Përmet) 305.314 € 37.920.000 Lekë
21 Projekti "Shkolla, qendër komuitare": Terrene sportive në 4 shkolla të qytetit Korçë 286.432 € 35.574.882 Lekë
22 Ndërtimi i shkollës së re në fshatin Kamenicë 202.881 € 25.197.822 Lekë
23 Rikonstruksion i rrugës Voskopojë, Lekas, Loti 1 170.320 € 21.153.705 Lekë
24 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Abdulla Asabella", Vinçan 163.769 € 20.340.115 Lekë
25 Platforma Web GIS për Bashkinë Korçë (teknika të avancuara replikimi) 104.348 € 12.960.000 Lekë
26 Rikonstruksion dhe shtesë e shkollës 9 vjeçare, Lumalas 95.893 € 11.909.962 Lekë
27 Terrenet sportive, shkolla "Qendër komunitare" 87.786 € 10.903.027 Lekë
28 Rikonstruksion i kopshtit nr.11 në qytetin e Korçës 53.763 € 6.677.309 Lekë
29 Sistemim i zonave të gjelbërta midis blloqeve të banimit L15, L16 39.842 € 4.948.320 Lekë
Total: 30.351.389,00 3.769.642.354,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 15.959.262 € 1.982.140.345 Lekë
2 projekte rekreacioni 5.952.888 € 739.348.661 Lekë
3 ndërtesa 3.035.675 € 377.030.841 Lekë
4 rrugë 2.445.734 € 303.760.159 Lekë
5 kopshte dhe shkolla 1.669.575 € 207.361.269 Lekë
6 projekte gjelbërimi 481.628 € 59.818.186 Lekë
7 projekte dixhitale 409.662 € 50.880.000 Lekë
8 të tjera 396.964 € 49.302.893 Lekë
Total: 30.351.388,00 3.769.642.354,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Korçë 30.351.388 € 3.769.642.354 Lekë
Total: 30.351.388,00 3.769.642.354,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 G.P.G. Company (kompani ndërtimi) 5.593.787 € 694.748.396 Lekë
2 Eurocol (kompani ndërtimi) 5.421.296 € 673.324.908 Lekë
3 Konstruksion 93 (kompani ndërtimi) 5.104.164 € 633.937.193 Lekë
4 Junik (kompani ndërtimi) 3.001.859 € 372.830.841 Lekë
5 Ad-Star (kompani ndërtimi) 2.635.050 € 327.273.263 Lekë
6 Curri (kompani ndërtimi) 2.176.376 € 270.305.863 Lekë
7 Xhengo (kompani ndërtimi) 1.866.257 € 231.789.084 Lekë
8 NDREGJONI (kompani ndërtimi) 652.037 € 80.983.009 Lekë
9 Uleza Ndertim (kompani ndërtimi) 429.002 € 53.282.043 Lekë
10 Vashtemia (kompani ndërtimi) 386.820 € 48.043.097 Lekë
11 Almo Konstruksion (kompani ndërtimi) 374.584 € 46.523.297 Lekë
12 K A C D E D J A (kompani ndërtimi) 343.265 € 42.633.473 Lekë
13 IkubInfo (kompani teknologjie) 305.314 € 37.920.000 Lekë
14 Meni (kompani ndërtimi) 277.875 € 34.512.025 Lekë
15 NIKA (kompani ndërtimi) 267.723 € 33.251.139 Lekë
16 Varaku E (kompani ndërtimi) 202.881 € 25.197.822 Lekë
17 A.L-ASFALT (kompani ndërtimi) 186.803 € 23.200.912 Lekë
18 MANE SHPK (kompani ndërtimi) 174.064 € 21.618.727 Lekë
19 ALB KORCA 2002 (kompani ndërtimi) 173.441 € 21.541.355 Lekë
20 Simaku (kompani ndërtimi) 150.633 € 18.708.608 Lekë
21 Everest (kompani ndërtimi) 147.113 € 18.271.488 Lekë
22 ED KONSTRUKSION (kompani ndërtimi) 119.089 € 14.790.868 Lekë
23 Helius Systems (kompani teknologjie) 52.174 € 6.480.000 Lekë
24 S & T Albania (kompani teknologjie) 52.174 € 6.480.000 Lekë
25 K.Turja (kompani ndërtimi) 47.690 € 5.923.037 Lekë
26 VILDEV - CO (kompani ndërtimi) 46.988 € 5.835.881 Lekë
27 Gjelberimi (kompani projektuese) 39.842 € 4.948.320 Lekë
28 Leka (kompani ndërtimi) 37.042 € 4.600.666 Lekë
29 Erald G (mbikëqyrës punimesh) 29.952 € 3.720.000 Lekë
30 HMK - Consulting (mbikëqyrës punimesh) 29.952 € 3.720.000 Lekë
31 Ergi (kompani ndërtimi) 16.720 € 2.076.643 Lekë
32 Novatech Studio (mbikëqyrës punimesh) 5.597 € 695.196 Lekë
33 C.E.C 11 (mbikëqyrës punimesh) 1.913 € 237.600 Lekë
34 Erald G (kompani ndërtimi) 1.913 € 237.600 Lekë
35 DEA-N CONSULTING STUDIO (mbikëqyrës punimesh) Lekë
36 InfraKonsult (mbikëqyrës punimesh) Lekë
37 Dea Studio (mbikëqyrës punimesh) Lekë
Total: 30.351.390,00 3.769.642.354,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve