Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Modernizimi i shërbimit të informimit të qytetarëve nëpërmjet dixhitalizimit dhe standartizimit të të dhënave gjeohapsinore të titujve të pronosisë dhe bizneseve të Bashkisë Durrës

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

222.222 €

Kosto në lekë

27.600.000 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Korrik 2016, nëpërmjet programit të financimit të Shqipëria Digjitale (inovacion dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit).

Lloji i projekteveprojekte dixhitale
BashkiaDurrës
InvestitorëtBashkia Durrës
Kontraktorët
Kompani ndërtimiLORENCO & CO
Vendndodhja e projektit