Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Riinxhinierim dhe shtim funksionalitetesh/shërbimesh në sistemin e prokurimit elektronik mbështetur nga një teknologji dhe infrastrukturë e re

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.529.532 €

Kosto në lekë

189.967.835 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 28 Korrik 2015, nëpërmjet programit të financimit të Shqipëria Digjitale (inovacion dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit).

Lloji i projekteveprojekte dixhitale
BashkiaProjekt Kombëtar
InvestitorëtAgjencia e Prokurimit Publik
Kontraktorët
Kompani teknologjieIkubInfo
Vendndodhja e projektit