Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemim, asfaltim i rrugëve të brendshme fshati Maliq

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

289.687 €

Kosto në lekë

35.979.114 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 16 Tetor 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaMaliq
InvestitorëtBashkia Maliq
Kontraktorët
Kompani ndërtimiARTYKA II
Vendndodhja e projektit