Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.905.106 € 236.614.133 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 778.551 € 96.696.063 Lekë
3 rikualifikime urbane 710.970 € 88.302.432 Lekë
4 fasada 667.956 € 82.960.102 Lekë
5 të tjera 275.864 € 34.262.256 Lekë
Total: 4.338.447,00 538.834.986,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Maliq 4.338.446 € 538.834.986 Lekë
Total: 4.338.446,00 538.834.986,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Salillari (kompani ndërtimi) 710.668 € 88.264.992 Lekë
2 REJ (kompani ndërtimi) 667.956 € 82.960.102 Lekë
3 Uleza Ndertim (kompani ndërtimi) 624.920 € 77.615.075 Lekë
4 ARTYKA II (kompani ndërtimi) 573.101 € 71.179.114 Lekë
5 ALB KORCA 2002 (kompani ndërtimi) 386.850 € 48.046.801 Lekë
6 Sireta 2F (kompani ndërtimi) 283.414 € 35.200.000 Lekë
7 AGRI Construksion (kompani ndërtimi) 283.414 € 35.200.000 Lekë
8 RAJLI NDERTIM (kompani ndërtimi) 217.409 € 27.002.254 Lekë
9 Varaku E (kompani ndërtimi) 217.409 € 27.002.254 Lekë
10 K A C D E D J A (kompani ndërtimi) 197.056 € 24.474.324 Lekë
11 Vashtemia (kompani ndërtimi) 140.069 € 17.396.544 Lekë
12 NIKA (kompani ndërtimi) 23.367 € 2.902.194 Lekë
13 Leka (kompani ndërtimi) 11.469 € 1.424.460 Lekë
14 Edifat (mbikëqyrës punimesh) 386 € 48.000 Lekë
15 Dricons (mbikëqyrës punimesh) 301 € 37.440 Lekë
16 G&L (kompani ndërtimi) 188 € 23.400 Lekë
17 XH & MILER (mbikëqyrës punimesh) 186 € 23.100 Lekë
18 Erald G (mbikëqyrës punimesh) 186 € 23.100 Lekë
19 Panajot Pilani (mbikëqyrës punimesh) 95 € 11.832 Lekë
Total: 4.338.444,00 538.834.986,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve