Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ripërtëritje urbane e bulevardit "Ramiz Aranitasi" 312.034 € 38.754.629 Lekë
2 Rikualifikimi urban i rrugës Muharrem Agolli (Pedonale) 223.346 € 27.739.548 Lekë
Total: 535.380,00 66.494.177,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 bulevarde 312.034 € 38.754.629 Lekë
2 rikualifikime urbane 223.346 € 27.739.548 Lekë
Total: 535.380,00 66.494.177,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Fier 535.380 € 66.494.177 Lekë
Total: 535.380,00 66.494.177,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 MODESTE (construction company) 535.380 € 66.494.177 Lekë
Total: 535.380,00 66.494.177,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve