Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksioni i shkollës 9- vjeçare fshati Gimaj, Komuna Shalë 245.018 € 30.431.227 Lekë
2 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Bërdicë e Madhe", Komuna Bërdicë 160.344 € 19.914.678 Lekë
Total: 405.362,00 50.345.905,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 405.362 € 50.345.905 Lekë
Total: 405.362,00 50.345.905,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Komuna Shalë 245.018 € 30.431.227 Lekë
2 Komuna Bërdicë 160.344 € 19.914.678 Lekë
Total: 405.362,00 50.345.905,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 KADIA (construction company) 405.362 € 50.345.905 Lekë
Total: 405.362,00 50.345.905,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve