Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rehabilitimi i Plazhit Vlorë - Mbushja me rërë (pjesë e projektit Lungomare, Vlorë) 724.348 € 89.964.000 Lekë
2 Ndërhyrje për mbrojtjen detare të plazhit, të formuar nga projekti i Lungomares 284.406 € 35.323.193 Lekë
Total: 1.008.754,00 125.287.193,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 të tjera 1.008.754 € 125.287.193 Lekë
Total: 1.008.754,00 125.287.193,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 1.008.754 € 125.287.193 Lekë
Total: 1.008.754,00 125.287.193,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 KOSTRUTTIVA S.C.P.A. (construction company) 1.008.754 € 125.287.193 Lekë
Total: 1.008.754,00 125.287.193,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve