Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rritja e sigurisë fizike dhe dixhitale në shkolla të arsimit të mesëm, ndërtimi i platformës multidimensionale të komunikimit 1.279.678 € 158.936.000 Lekë
2 Lidhja e komisariateve dhe DPPSH me rrjetin GovNet 175.000 € 21.735.000 Lekë
Total: 1.454.678,00 180.671.000,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 projekte dixhitale 1.454.678 € 180.671.000 Lekë
Total: 1.454.678,00 180.671.000,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 1.454.678 € 180.671.000 Lekë
Total: 1.454.678,00 180.671.000,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Advanced Business Solutions - ABS (technology company) 1.454.678 € 180.671.000 Lekë
Total: 1.454.678,00 180.671.000,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve