Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 projekte dixhitale 12.053.960 € 1.497.101.774 Lekë
Total: 12.053.960,00 1.497.101.774,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 12.053.960 € 1.497.101.774 Lekë
Total: 12.053.960,00 1.497.101.774,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 INFOSOFT SYSTEMS (kompani teknologjie) 3.886.546 € 482.709.063 Lekë
2 IkubInfo (kompani teknologjie) 2.958.269 € 367.417.063 Lekë
3 Advanced Business Solutions - ABS (kompani teknologjie) 1.454.678 € 180.671.000 Lekë
4 FIRST (kompani teknologjie) 1.279.678 € 158.936.000 Lekë
5 INTECH + (kompani teknologjie) 890.013 € 110.539.560 Lekë
6 Tetra Solutions (kompani teknologjie) 733.333 € 91.080.000 Lekë
7 FASTECH (kompani teknologjie) 562.534 € 69.866.760 Lekë
8 R & T (kompani ndërtimi) 175.000 € 21.735.000 Lekë
9 Helius Systems (kompani teknologjie) 56.954 € 7.073.664 Lekë
10 IMAGE & COMMUNICATIONS DEVELOPMENT (kompani teknologjie) 56.954 € 7.073.664 Lekë
Total: 12.053.959,00 1.497.101.774,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve