Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Sistemim dhe asfaltim i rrugëve përreth liqenit Farkë, shëtitore, ndërtim KUB, KUZ, aksi 1, aksi 2 297.291 € 36.923.552 Lekë
Total: 297.291,00 36.923.552,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 297.291 € 36.923.552 Lekë
Total: 297.291,00 36.923.552,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Komuna Farkë 297.291 € 36.923.552 Lekë
Total: 297.291,00 36.923.552,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Babameto (kompani ndërtimi) 151.618 € 18.831.012 Lekë
2 Sireta 2F (kompani ndërtimi) 145.673 € 18.092.540 Lekë
Total: 297.291,00 36.923.552,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve