Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.276.569 € 158.549.925 Lekë
2 rikualifikime urbane 145.673 € 18.092.540 Lekë
Total: 1.422.242,00 176.642.465,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Pogradec 644.122 € 79.999.999 Lekë
2 Bashkia Elbasan 303.811 € 37.733.332 Lekë
3 Bashkia Maliq 283.414 € 35.200.000 Lekë
4 Komuna Farkë 145.673 € 18.092.540 Lekë
5 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 45.222 € 5.616.594 Lekë
Total: 1.422.242,00 176.642.465,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Sireta 2F (construction company) 1.422.242 € 176.642.465 Lekë
Total: 1.422.242,00 176.642.465,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve