Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemimi i bulevardit qendror Finiq

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

432.364 €

Kosto në lekë

53.699.642 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevebulevarde
BashkiaFiniq
InvestitorëtBashkia Finiq
Kontraktorët
Kompani ndërtimiFushaMANE SHPKFLONDI KONSTRUKSION
Vendndodhja e projektit