Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 937.565 € 116.445.610 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 511.653 € 63.547.345 Lekë
3 ujësjellës dhe kanalizime 350.158 € 43.489.626 Lekë
4 projekte gjelbërimi 174.064 € 21.618.727 Lekë
5 bulevarde 144.121 € 17.899.881 Lekë
6 ndërtesa 128.216 € 15.924.474 Lekë
7 të tjera 69.310 € 8.608.251 Lekë
8 rrugë 59.224 € 7.355.668 Lekë
Total: 2.374.311,00 294.889.582,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Himarë 624.799 € 77.599.999 Lekë
2 Bashkia Finiq 366.436 € 45.511.337 Lekë
3 Bashkia Konispol 312.767 € 38.845.611 Lekë
4 Bashkia Divjakë 304.244 € 37.787.093 Lekë
5 Bashkia Tiranë 207.409 € 25.760.252 Lekë
6 Bashkia Shkodër 187.441 € 23.280.142 Lekë
7 Bashkia Korçë 174.064 € 21.618.727 Lekë
8 Bashkia Fier 127.844 € 15.878.170 Lekë
9 Këshilli i Qarkut Vlorë 69.310 € 8.608.251 Lekë
Total: 2.374.314,00 294.889.582,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 MANE SHPK (construction company) 2.374.312 € 294.889.582 Lekë
Total: 2.374.312,00 294.889.582,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve