Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rehabilitimi i rrugës Pllakë - Kulluricë 1.035.502 € 128.609.384 Lekë
2 Rehabilitimi i rrugës Dermisht-Dhivër-Cerkovicë 789.134 € 98.010.486 Lekë
3 Ndërtimi i ujësjellësit Navaricë - Memoraq - Dermish, Komuna Dhivër 444.629 € 55.222.911 Lekë
4 Sistemimi i bulevardit qendror Finiq 432.364 € 53.699.642 Lekë
Total: 2.701.629,00 335.542.423,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.824.637 € 226.619.870 Lekë
2 ujësjellës dhe kanalizime 444.629 € 55.222.911 Lekë
3 bulevarde 432.364 € 53.699.642 Lekë
Total: 2.701.630,00 335.542.423,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Finiq 2.701.630 € 335.542.423 Lekë
Total: 2.701.630,00 335.542.423,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 2T (kompani ndërtimi) 1.035.502 € 128.609.384 Lekë
2 4A-M (kompani ndërtimi) 789.134 € 98.010.486 Lekë
3 MANE SHPK (kompani ndërtimi) 366.436 € 45.511.337 Lekë
4 ARTI (kompani ndërtimi) 222.314 € 27.611.455 Lekë
5 Fusha (kompani ndërtimi) 144.121 € 17.899.881 Lekë
6 FLONDI KONSTRUKSION (kompani ndërtimi) 144.121 € 17.899.880 Lekë
Total: 2.701.628,00 335.542.423,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve