Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion i rrugëve të brendshme Kukës, faza e parë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

192.320 €

Kosto në lekë

23.886.135 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Maj 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaKukës
InvestitorëtBashkia Kukës
Kontraktorët
Kompani ndërtimiOruçi
KolaudimShpresa Gjura
Vendndodhja e projektit