Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.251.771 € 155.469.980 Lekë
2 rrugë 966.406 € 120.027.609 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 568.397 € 70.594.893 Lekë
Total: 2.786.574,00 346.092.482,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Kukës 1.337.105 € 166.068.465 Lekë
2 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 1.251.771 € 155.469.980 Lekë
3 Komuna Arren 197.698 € 24.554.037 Lekë
Total: 2.786.574,00 346.092.482,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Arifaj (construction company) 1.251.771 € 155.469.980 Lekë
2 G.P.G. Company (construction company) 771.871 € 95.866.434 Lekë
3 Kevin Construksion (construction company) 205.962 € 25.580.499 Lekë
4 NDREGJONI (construction company) 193.752 € 24.064.037 Lekë
5 Oruçi (construction company) 191.953 € 23.840.535 Lekë
6 Denolt (construction company) 81.265 € 10.093.120 Lekë
7 Ouen (construction company) 71.268 € 8.851.437 Lekë
8 IMES-D (supervisory company) 9.952 € 1.236.000 Lekë
9 Ilir Kica (supervisory company) 3.945 € 490.000 Lekë
10 Xhem Neçi (supervisory company) 2.214 € 275.040 Lekë
11 Rean-95 (supervisory company) 947 € 117.600 Lekë
12 Izet Spahiu (supervisory company) 765 € 95.000 Lekë
13 Gold Construction (supervisory company) 541 € 67.200 Lekë
14 Shpresa Gjura (colaudation) 367 € 45.600 Lekë
Total: 2.786.573,00 346.092.482,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve