Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.876.289 € 233.035.084 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 370.699 € 46.040.856 Lekë
Total: 2.246.988,00 279.075.940,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Kukës 2.246.988 € 279.075.940 Lekë
Total: 2.246.988,00 279.075.940,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 K A C D E D J A (kompani ndërtimi) 909.883 € 113.007.475 Lekë
2 G.P.G. Company (kompani ndërtimi) 771.871 € 95.866.434 Lekë
3 Kevin Construksion (kompani ndërtimi) 205.962 € 25.580.499 Lekë
4 Oruçi (kompani ndërtimi) 191.953 € 23.840.535 Lekë
5 Denolt (kompani ndërtimi) 81.265 € 10.093.120 Lekë
6 Ouen (kompani ndërtimi) 71.268 € 8.851.437 Lekë
7 IMES-D (mbikëqyrës punimesh) 9.952 € 1.236.000 Lekë
8 Xhem Neçi (mbikëqyrës punimesh) 2.214 € 275.040 Lekë
9 Rean-95 (mbikëqyrës punimesh) 947 € 117.600 Lekë
10 Izet Spahiu (mbikëqyrës punimesh) 765 € 95.000 Lekë
11 Gold Construction (mbikëqyrës punimesh) 541 € 67.200 Lekë
12 Shpresa Gjura (kolaudim) 367 € 45.600 Lekë
Total: 2.246.988,00 279.075.940,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve