Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion i sheshit qendror të fshatit Pustec, Komuna Pustec

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

198.977 €

Kosto në lekë

24.712.939 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 16 Mars 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevesheshe
BashkiaPustec
InvestitorëtFondi Shqiptar i Zhvillimit
Kontraktorët
Kompani ndërtimiB93
Vendndodhja e projektit