Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.453.639 € 180.541.973 Lekë
2 të tjera 628.019 € 77.999.999 Lekë
3 rikualifikime urbane 471.498 € 58.560.000 Lekë
4 sheshe 198.977 € 24.712.939 Lekë
5 kopshte dhe shkolla 133.035 € 16.522.940 Lekë
6 projekte gjelbërimi 56.601 € 7.029.860 Lekë
Total: 2.941.769,00 365.367.711,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Vorë 1.577.728 € 195.953.879 Lekë
2 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 434.956 € 54.021.499 Lekë
3 Bashkia Fier 372.738 € 46.294.110 Lekë
4 Bashkia Peqin 366.710 € 45.545.423 Lekë
5 Bashkia Gjirokastër 133.035 € 16.522.940 Lekë
6 Bashkia Orikum 56.601 € 7.029.860 Lekë
Total: 2.941.768,00 365.367.711,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 B93 (construction company) 2.941.769 € 365.367.711 Lekë
Total: 2.941.769,00 365.367.711,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve