Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Projekti "Shkolla, qendër komunitare": Ndërtimi 4 terreneve sportive në shkolla të qytetit Peshkopi

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

251.002 €

Kosto në lekë

31.174.406 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Qershor 2014, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaDibër
InvestitorëtKomuna Peshkopi
Kontraktorët
Kompani ndërtimiUleza Ndertim
Vendndodhja e projektit