Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 2.519.241 € 312.889.760 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 1.014.022 € 125.941.560 Lekë
3 të tjera 576.890 € 71.649.762 Lekë
Total: 4.110.153,00 510.481.082,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Dibër 3.282.262 € 407.656.914 Lekë
2 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 576.890 € 71.649.762 Lekë
3 Komuna Peshkopi 251.002 € 31.174.406 Lekë
Total: 4.110.154,00 510.481.082,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Alko Impex Construction (construction company) 3.277.479 € 407.062.914 Lekë
2 Curri (construction company) 576.890 € 71.649.762 Lekë
3 Uleza Ndertim (construction company) 251.002 € 31.174.406 Lekë
4 Roalb Studio (design company) 4.783 € 594.000 Lekë
Total: 4.110.154,00 510.481.082,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve