Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikimi urban i bulevardit dhe sheshit qendror të qytetit Laç, Bashkia Kurbin, Loti 1 1.199.141 € 148.933.370 Lekë
2 Rikonstruksioni, sistem ngrohje, sistemim dhe rijetëzim i terreneve sportive shkolla e mesme Rrëshen, Bashkia Rreshen 952.738 € 118.330.065 Lekë
3 Ndërtimi i Bypass-it të qytetit Klos 945.168 € 117.389.926 Lekë
4 Rigjenerimi i shëtitores qendrore, Pukë 927.513 € 115.197.130 Lekë
5 Rivitalizimi i rrugës "Pendavinj-Pojan-Zvezdë" 624.920 € 77.615.075 Lekë
6 Ndërhyrje polifunksionale në lagjen "Xhevdet Nepravishta", Loti 1 543.157 € 67.460.074 Lekë
7 Ndërtimi i palestrës, terreneve sportive, rikualifikimi i hyrjes, ana perëndimore dhe muri rrethues i shkollës së mesme "Miti Zoi Zaka", Bashkia Divjakë 511.916 € 63.580.018 Lekë
8 Rikonstruksion i konviktit të shkollës së mesme, Mirditë 436.096 € 54.163.145 Lekë
9 Rehabilitimi urban, ndriçim, gjelbërim, në zona të ndryshme në qytet 429.002 € 53.282.043 Lekë
10 Rehabilitimi i fasadave dhe sheshit të Qytetit Ulez 388.352 € 48.233.358 Lekë
11 Ndërtimi i shëtitores, Rruga Divjakë-Pisha 320.980 € 39.865.716 Lekë
12 Projekti "Shkolla, qendër komunitare": Ndërtimi 4 terreneve sportive në shkolla të qytetit Peshkopi 251.002 € 31.174.406 Lekë
13 Rehabilitimi i fasadave dhe shesheve qyteti Ulëz (faza përmbyllëse) 239.799 € 29.783.017 Lekë
14 Rikonstruksioni i rrugës “Shote Galica” (zonë informale) 189.942 € 23.590.848 Lekë
Total: 7.959.726,00 988.598.191,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 2.555.657 € 317.412.543 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 2.151.752 € 267.247.634 Lekë
3 rrugë 1.760.031 € 218.595.849 Lekë
4 fasada 628.151 € 78.016.375 Lekë
5 të tjera 543.157 € 67.460.074 Lekë
6 bulevarde 320.980 € 39.865.716 Lekë
Total: 7.959.728,00 988.598.191,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Mirditë 1.388.834 € 172.493.210 Lekë
2 Bashkia Kurbin 1.199.141 € 148.933.370 Lekë
3 Bashkia Klos 945.168 € 117.389.926 Lekë
4 Bashkia Pukë 927.513 € 115.197.130 Lekë
5 Bashkia Divjakë 832.896 € 103.445.734 Lekë
6 Bashkia Mat 628.151 € 78.016.375 Lekë
7 Bashkia Maliq 624.920 € 77.615.075 Lekë
8 Bashkia Lushnjë 543.157 € 67.460.074 Lekë
9 Bashkia Korçë 429.002 € 53.282.043 Lekë
10 Komuna Peshkopi 251.002 € 31.174.406 Lekë
11 Bashkia Tiranë 189.942 € 23.590.848 Lekë
Total: 7.959.726,00 988.598.191,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Uleza Ndertim (construction company) 7.959.728 € 988.598.191 Lekë
Total: 7.959.728,00 988.598.191,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve