Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion shkolla CU fshati Anë-Vjosë, Komuna Qesarat, Tepelenë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

41.416 €

Kosto në lekë

5.143.853 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 1 Gusht 2014, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaMemaliaj
InvestitorëtKomuna Qesarat
Kontraktorët
Kompani ndërtimiRegli
Mbikëqyrës punimeshXH & MILER
Vendndodhja e projektit