Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 1.523.512 € 189.220.183 Lekë
2 fasada 21.926 € 2.723.175 Lekë
Total: 1.545.438,00 191.943.358,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Konispol 602.738 € 74.860.088 Lekë
2 Bashkia Krujë 446.459 € 55.450.214 Lekë
3 Bashkia Klos 247.128 € 30.693.357 Lekë
4 Bashkia Shijak 185.770 € 23.072.671 Lekë
5 Komuna Qesarat 41.416 € 5.143.853 Lekë
6 Bashkia Pukë 21.926 € 2.723.175 Lekë
Total: 1.545.437,00 191.943.358,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Regli (construction company) 1.545.438 € 191.943.358 Lekë
Total: 1.545.438,00 191.943.358,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve