Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Projekt i Ansamblit Arkitektonik të sheshit Minatori, Memaliaj 794.555 € 98.683.679 Lekë
2 Rikonstruksioni i rrugës "Rrapo Cela", rrugës hyëse të qytetit dhe rrugës "Rrashid Brahimi" 310.857 € 38.608.488 Lekë
3 Rikonstruksioni i shkollës 9 vjeçare "Nimete Progonati", Bashkia Memaliaj 158.670 € 19.706.870 Lekë
4 Rikonstruksion shkolla CU fshati Anë-Vjosë, Komuna Qesarat, Tepelenë 41.416 € 5.143.853 Lekë
Total: 1.305.498,00 162.142.890,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 sheshe 794.555 € 98.683.679 Lekë
2 rrugë 310.857 € 38.608.488 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 200.086 € 24.850.723 Lekë
Total: 1.305.498,00 162.142.890,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Memaliaj 1.264.082 € 156.999.037 Lekë
2 Komuna Qesarat 41.416 € 5.143.853 Lekë
Total: 1.305.498,00 162.142.890,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Varaku E (construction company) 397.277 € 49.341.840 Lekë
2 Caushi (construction company) 397.277 € 49.341.839 Lekë
3 Leon Konstruksion (construction company) 310.857 € 38.608.488 Lekë
4 Boshnjaku B (construction company) 158.670 € 19.706.870 Lekë
5 Regli (construction company) 41.416 € 5.143.853 Lekë
6 XH & MILER (supervisory company) Lekë
7 HE & SK 11 (supervisory company) Lekë
8 Palma Construction (supervisory company) Lekë
Total: 1.305.497,00 162.142.890,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve