Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemim rrugësh blloku tek Stadiumi, Pogradec

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

644.122 €

Kosto në lekë

79.999.999 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Shkurt 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaPogradec
InvestitorëtBashkia Pogradec
Kontraktorët
Kompani ndërtimiSireta 2F
Mbikëqyrës punimeshKKG PROJECT
Vendndodhja e projektit