Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksioni objektit dhe terreneve sportive të shkollës 9 vjeçare "Kozma Gjoke Basho" 692.266 € 85.979.400 Lekë
2 Sistemim rrugësh blloku tek Stadiumi, Pogradec 644.122 € 79.999.999 Lekë
3 Sistemim rrugësh blloku lagja nr.1, Pogradec 418.263 € 51.948.225 Lekë
Total: 1.754.651,00 217.927.624,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.062.385 € 131.948.224 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 692.266 € 85.979.400 Lekë
Total: 1.754.651,00 217.927.624,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Pogradec 1.754.651 € 217.927.624 Lekë
Total: 1.754.651,00 217.927.624,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Sireta 2F (kompani ndërtimi) 644.122 € 79.999.999 Lekë
2 Infinit (kompani ndërtimi) 418.263 € 51.948.225 Lekë
3 VLLAZNIA NDERTIM I.S (kompani ndërtimi) 353.056 € 43.849.494 Lekë
4 NDREGJONI (kompani ndërtimi) 339.210 € 42.129.906 Lekë
5 KKG PROJECT (mbikëqyrës punimesh) Lekë
Total: 1.754.651,00 217.927.624,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve