Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemim, asfaltim i rrugës Suk 1 - Arapaj - Samaticë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.519.005 €

Kosto në lekë

188.660.472 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 21 Mars 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaRoskovec
InvestitorëtBashkia Roskovec
Kontraktorët
Kompani ndërtimiFusha
Mbikëqyrës punimeshANGERBA
Vendndodhja e projektit