Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 2.908.988 € 361.296.363 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 87.895 € 10.916.591 Lekë
Total: 2.996.883,00 372.212.954,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Roskovec 2.996.884 € 372.212.954 Lekë
Total: 2.996.884,00 372.212.954,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Fusha (construction company) 1.519.005 € 188.660.472 Lekë
2 AJZBERG (construction company) 115.942 € 14.400.000 Lekë
3 KLAJGER KONSTRUKSION (construction company) 115.942 € 14.400.000 Lekë
4 ARDIT - 06 (construction company) 29.298 € 3.638.864 Lekë
5 ALUERA (construction company) 29.298 € 3.638.864 Lekë
6 Elkri (design company) 29.298 € 3.638.863 Lekë
7 Leni Ing (supervisory company) Lekë
8 ANGERBA (supervisory company) Lekë
Total: 1.838.783,00 228.377.063,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve