Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Punimet Silvikulturale në pyjet artificial

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

7.808 €

Kosto në lekë

969.756 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Tetor 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteveprojekte gjelbërimi
BashkiaShkodër
InvestitorëtBashkia Shkodër
Kontraktorët
Kompani ndërtimiDrini 1
Vendndodhja e projektit