Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikim urban i rrugicave në Qendrën Historike (shtrim i rrugicave me gurë dhe montimi i dyerve e dekorative prej druri)

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

353.278 €

Kosto në lekë

43.877.135 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Shkurt 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaShkodër
InvestitorëtBashkia Shkodër
Kontraktorët
Kompani ndërtimiCO 1 RROKU KONSTRUKSION TIRANE
Vendndodhja e projektit