Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemim, asfaltim i blloku të banimit në lagjen Sporti 2

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

721 €

Kosto në lekë

89.545 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Mars 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaGramsh
InvestitorëtBashkia Gramsh
Kontraktorët
Mbikëqyrës punimeshNatasha Myrtaj (Metohu)Sofie Topuzi
Vendndodhja e projektit