Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion shkolla e bashkuar Horë Vranisht, Komuna Vranisht 1.894 € 235.200 Lekë
2 Sistemim, asfaltim i blloku të banimit në lagjen Sporti 2 652 € 81.012 Lekë
3 Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare Sotirë 337 € 41.880 Lekë
4 Shkolla e bashkuar "Hamdi Rrap Lazaj" Gjorm, Komuna Brataj 86 € 10.680 Lekë
Total: 2.969,00 368.772,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 2.317 € 287.760 Lekë
2 rikualifikime urbane 652 € 81.012 Lekë
Total: 2.969,00 368.772,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Komuna Vranisht 1.894 € 235.200 Lekë
2 Bashkia Gramsh 652 € 81.012 Lekë
3 Komuna Kushovë 337 € 41.880 Lekë
4 Bashkia Selenicë 86 € 10.680 Lekë
Total: 2.969,00 368.772,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Natasha Myrtaj (Metohu) (supervisory company) 2.969 € 368.772 Lekë
Total: 2.969,00 368.772,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve