Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 613.732 € 76.225.479 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 316.467 € 39.305.250 Lekë
3 rikualifikime urbane 299.665 € 37.218.375 Lekë
4 sheshe 255.513 € 31.734.771 Lekë
Total: 1.485.377,00 184.483.875,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Gramsh 1.485.377 € 184.483.875 Lekë
Total: 1.485.377,00 184.483.875,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Osmani/G & Bajrami-N (kompani ndërtimi) 334.571 € 41.553.753 Lekë
2 Ergi (kompani ndërtimi) 303.987 € 37.755.140 Lekë
3 AL-MEXWOOD (kompani projektuese) 303.987 € 37.755.139 Lekë
4 Hastoci (kompani ndërtimi) 253.427 € 31.475.644 Lekë
5 NIKA (kompani ndërtimi) 219.886 € 27.309.848 Lekë
6 Bahas (kompani ndërtimi) 63.040 € 7.829.606 Lekë
7 Arena MK (mbikëqyrës punimesh) 5.758 € 715.200 Lekë
8 Natasha Myrtaj (Metohu) (mbikëqyrës punimesh) 652 € 81.012 Lekë
9 Sofie Topuzi (mbikëqyrës punimesh) 69 € 8.533 Lekë
10 Taulant (mbikëqyrës punimesh) Lekë
11 GB Civil Engineering (mbikëqyrës punimesh) Lekë
12 Vler-Invest (mbikëqyrës punimesh) Lekë
13 Arkimade (mbikëqyrës punimesh) Lekë
Total: 1.485.377,00 184.483.875,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve