Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rehabilitim i shkollës 9 vjeçare Podgorie dhe rijetëzim i terreneve sportive të shkollës, Nj.A, Vreshtas

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

197.442 €

Kosto në lekë

24.522.324 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 21 Mars 2017, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaMaliq
InvestitorëtBashkia Maliq
Kontraktorët
Kompani ndërtimiK A C D E D J A
Mbikëqyrës punimeshEdifat
Vendndodhja e projektit