Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion i rrugës "Bajram Curri" 909.883 € 113.007.475 Lekë
2 Rikonstruksion i ish-godinës së fonderisë, si projekt katalizator për zhvillimin ekonomik rajonal 343.265 € 42.633.473 Lekë
3 Rikualifikim i fasadave në qytetin e Durrësit 299.570 € 37.206.630 Lekë
4 Rehabilitim i shkollës 9 vjeçare Podgorie dhe rijetëzim i terreneve sportive të shkollës, Nj.A, Vreshtas 197.056 € 24.474.324 Lekë
5 Rikonstruksiomi i shkollës së mesme "Ramazan Karaj", Nikel, Komuna Nikel 155.088 € 19.261.946 Lekë
Total: 1.904.862,00 236.583.848,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 909.883 € 113.007.475 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 352.144 € 43.736.270 Lekë
3 rikualifikime urbane 343.265 € 42.633.473 Lekë
4 fasada 299.570 € 37.206.630 Lekë
Total: 1.904.862,00 236.583.848,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Kukës 909.883 € 113.007.475 Lekë
2 Bashkia Korçë 343.265 € 42.633.473 Lekë
3 Bashkia Durrës 299.570 € 37.206.630 Lekë
4 Bashkia Maliq 197.056 € 24.474.324 Lekë
5 Komuna Nikel 155.088 € 19.261.946 Lekë
Total: 1.904.862,00 236.583.848,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 K A C D E D J A (construction company) 1.904.862 € 236.583.848 Lekë
Total: 1.904.862,00 236.583.848,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve