Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion i rrugës Grykë Manati-Kolsh dhe ndërtimi i rrugës së Varrezave

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

292.137 €

Kosto në lekë

36.283.380 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 29 Maj 2015 nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaLezhë
InvestitorëtFondi Shqiptar i Zhvillimit
Kontraktorët
Kompani ndërtimiVaraku E
Vendndodhja e projektit