Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.053.221 € 130.809.994 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 900.732 € 111.870.949 Lekë
3 sheshe 397.277 € 49.341.840 Lekë
4 të tjera 165.737 € 20.584.551 Lekë
Total: 2.516.967,00 312.607.334,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Durrës 529.114 € 65.715.933 Lekë
2 Bashkia Elbasan 490.911 € 60.971.086 Lekë
3 Bashkia Memaliaj 397.277 € 49.341.840 Lekë
4 Bashkia Patos 387.238 € 48.095.019 Lekë
5 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 292.137 € 36.283.380 Lekë
6 Bashkia Maliq 217.409 € 27.002.254 Lekë
7 Bashkia Korçë 202.881 € 25.197.822 Lekë
Total: 2.516.967,00 312.607.334,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Varaku E (construction company) 2.516.967 € 312.607.334 Lekë
Total: 2.516.967,00 312.607.334,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve