Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 sheshe 1.761.629 € 218.794.299 Lekë
2 të tjera 989.242 € 122.863.810 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 723.902 € 89.908.568 Lekë
4 rrugë 614.273 € 76.292.760 Lekë
5 projekte gjelbërimi 481.336 € 59.781.941 Lekë
6 rikualifikime urbane 176.524 € 21.924.252 Lekë
Total: 4.746.906,00 589.565.630,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Lezhë 4.454.769 € 553.282.250 Lekë
2 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 292.137 € 36.283.380 Lekë
Total: 4.746.906,00 589.565.630,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 T.T.A ALBA LAM (construction company) 2.107.518 € 261.753.712 Lekë
2 Junik (construction company) 1.668.235 € 207.194.846 Lekë
3 Varaku E (construction company) 292.137 € 36.283.380 Lekë
4 NDREGJONI (construction company) 180.850 € 22.461.631 Lekë
5 BRADAJ 2 (construction company) 180.850 € 22.461.630 Lekë
6 4A-M (construction company) 176.524 € 21.924.252 Lekë
7 Orniad (construction company) 140.790 € 17.486.179 Lekë
Total: 4.746.904,00 589.565.630,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve